"Манай уран гарнууд"

  • 394
На этом видео:
Описание
Хабар тухай тусэлэй (проектай) дунгууд:
- хун шубуун - альгануудаараа зуралгын техникэ;
- шаархайн гэр (скворечник);
- ургы сэсэг - гэртэхинтэеэ хэhэн ажал - выставка.
Подробнее