Үглөөнэй дасхал

  • 589
Загружено: Раиса . Категория: Другие видео . 25 января 2022. Место съемкиМАДОУ д/с 1" Номина " группа 1" Галхан"
На этом видео:
Описание
Эртэ бидэ үглөөгүүр
Үглөөнэй дасхалда гаранабди
Хүсэтэй шадалтай болохоо
Үе мүсөө хүдэлгэхөө.

Түргэхэнөөр гүйлдэдэг
Шангаханаар алхалдаг
Гарнуудаа үргэдэг
Шандаган шэнгеэр hүрэдэг.
Подробнее