Гараа угаалга

  • 964
Загружено: Раиса . Категория: Бурятский язык . 08 декабря 2021. Место съемкиМАДОУ д/с 1" Номина " группа 1" Галхан"
На этом видео:
Описание
Описание не добавлено
Подробнее
Комментарии
МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ
МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ
2021 оной сентябриин 24 манай сэсэрлиг АНО БРИОП-той буряад хэлэнэй оршон байгуулжа, үхибүүдтээ буряад хэлэеэ шудалуулха гэжэ хэлсээ баталhан байна. Энэ түсэл хоёрдохи бага наhанай "Галхан" бүлгэмдэ бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Мүнөө дээрээ багашуул буряад хэлэлгэ шагнажа, ойлгожо hуража байна.
10 мес. назад