Манай амжалтанууд

Описание
МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ
Комментарии
МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ
МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ
Манай сэсэрлиг эрхим сэсэрлиг гэhэн Буряад Уласай толгойлогшын шанда хүртэбэ. Манай сэсэрлиг тухай зураглалнууд: www.youtube.com/…, www.youtube.com/…
10 мес. назад
МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ
МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ
Манай эрхим хүмүүжүүлэгшэ Лариса Нимаевна Базарова тухай, "Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2021" урилдаанhаа зураглал www.youtube.com/…
10 мес. назад