Корень Поиск Наверх
Папка: Алтарганахан
Сортировать по:
умолчанию | названию | Автор | дате | файл
 
Файлы:
pdf.png "Бар жэлэй наадан" гэhэн хоёрдохи багашуулай бүлэгэй хүүгэдтэ үнгэргэхэ хэмжээ ябуулгын сценари

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png "Буряад малгай" гэhэн сэдэбээр хэшээлэй конспект

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png "Буряад малгай" гэжэ сэдэбээр хэшээлэй конспект

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png "Сагаалганай амаршалга".Младшая группа.Барагханский детский сад "Хараасгай"

МБДОУ "Барагханский детский сад " Хараасгай"

pdf.png "Сухалтай нохой" гэжэ сэдэбээр тамирай хэшээлэй конспект

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png "Ульгэрэйм нухэдууд", багашуулай булгэм гуйсэдхэнэ

МБДОУ "Барагханский детский сад " Хараасгай"

pdf.png Анзанова Б.Б. Ахалагша бүлгэмдэ үнгэргэгдэхэ ЭБА конспект «Хорхой шумуулай оршом соо»

Зандынова Лхамажап Баировна

pdf.png Бадмаева Янжина «Сагаан hарын одохонууд" гэжэ мурысоондэ 3-дахи hуури эзэлбэ

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png Бар жэлэй нааданай сценарида нэмэлтэ

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png Доклад на межрегиональный семинар "Создание языковой среды на бурятском языке"

МБДОУ "Барагханский детский сад " Хараасгай"

pdf.png Доклад на межрегиональный семинар "Создание языковой среды на бурятском языке"

МБДОУ "Барагханский детский сад " Хараасгай"

pdf.png Квест-наадан "Гэрэй амитад" (хабсаргалтануудтай)

Биликма Анзанова

pdf.png Квест-наадан «Гэрэй амитад» (Ахалагша бүлгэм)

Биликма Анзанова

pdf.png Конспект занятия по ПДД на бурятском языке

МБДОУ детский сад "Росинка"

pdf.png Методическая разработка

МБДОУ детский сад "Росинка"

pdf.png НОД в младшей группе « Ой соогуур зайя»

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО

pdf.png НОД Формирование элементарных математических представлений в младшей группе "Ургы"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО

pdf.png Отчет ДОУ №1 "Номина" за 2021-2022г.г.

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png Презентация на семинар сентябрь 2022 г.

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png Проект "Айлшалыт манайда"

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png Проект «Монолингвальная речевая развивающая среда в ДОО на бурятском языке»

Зандынова Лхамажап Баировна

pdf.png Проектирование и организация монолингвальной развивающей речевой среды в ДОО с использованием элементов бурятской народной игры "Шагай наадан"

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО

pdf.png Сценарий "Сагаалган" в младшей группы

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО

pdf.png Сценарий "Сагаалган" в старшей группе

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО

pdf.png Сценарий новогоднего развлечения в старшей группе "Ойдо болоhoн ушар"

МБДОУ "Барагханский детский сад " Хараасгай"

pdf.png Сценарий новогоднего развлечения в старшей группе "Ойдо болоhoн ушар"

МБДОУ "Барагханский детский сад " Хараасгай"

pdf.png Сценарий праздника "Сагаалган-праздник света и добра!"

МАДОУ "Детский сад № 1 "Номина" г. Улан-Удэ

pdf.png Сценарий театральной постановки "Дюймовочка" на бурятском языке

МБДОУ "Барагханский детский сад " Хараасгай"

pdf.png Харгын журам (шулэгууд, таабаринууд)

МБДОУ детский сад "Росинка"

pdf.png Эмхидхэгдэhэн болбосоролой ажаябуулгын конспект "Наран, наран, хабарые еруулыш!"

Биликма Анзанова